KONFERANS VE SEMİNERLER

 • Bağımlılığın Sanat Alanındaki İzdüşümleri: ‘Bir Rüya için Ağıt’ filminin Psikodinamik Açıdan Çözümlenmesi : 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi

 • Bir Erdem Olarak Adalet, Psikiyatri Kış Okulu

 • Mitostan Logosa Ölüm: Şiirde Ölüm Teması: Cemal de Ölüm : 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu

 • Mitostan Logosa Kaygı: Modern Çağ da Aşk İlişkilerinde Kaygı : 4. Psikiyatri Zirvesi & 11. Anksiyete Kongresi

 • Bilinçdışının Bizimle İletişimi Olarak Dil: 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi

 • Organsız Bedenler: Hesaptan Düşmeden, Yeni Bir Özneye Doğru Psikoz: 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi

 • Çıkmayan Deri: Yoksulluk : 30. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi

 • Yerin Altı-Yerin Üstü, Ölümle Yaşam Arasında : Bir Şahmeran Anlatısı : Türkiye Psikiyatri Derneği 24. Klinik Eğitim Sempozyumu

 • Örselenen Kendilik: Ev ve Sokak Arasındaki Eşik

 • Psikodinamik Açıdan 'Takıntı'

 • İçerisi ve Dışarısı Arasında; Deneyimin ve Temasın Alanı Olarak Deri: Psikiyatri Kış Okulu

 • Melankoli: Normal Bir Anomali : 58. Ulusal Psikiyatri Kongresi