PSİKOTERAPİ

Psikoterapi, kişilerin ruhsal belirtilerinin konuşma terapisi ile tedavi edilmesidir.

Dinamik yönelimli psikoterapide, kişilerin şu an ve burada olan ruhsal belirtilerinin oluşmasında geçmiş yaşam deneyimlerinin etkili olduğu düşünülür. Geçmiş yaşantılar tekrarlayıcı davranış örüntüleri şeklinde günlük hayatımızda yerini almaktadır. Bu belirtilerin yoğunluğu ve şiddeti kişilerarası ilişkilerde, günlük işlevsellikte, aile içi ilişkilerde ve kişinin kendisiyle kurduğu ilişkide bozulmalara yol açmaktadır.

İnsan yavrusu doğaya başkalarının bakımına muhtaç şekilde gelmektedir. Bu sebeple kişinin benliğinin, iç ve dış kavramlarının oluşmasında, birey olabilmesinde ve savunma düzeneklerini geliştirmesinde, bu dış çevre önemli bir yer tutmaktadır. Dışımız ve içimiz arasındaki bu etkileşim (örselenmeler, travmalar, anlaşılmamak, yeteri kadar iyi bakılmamak, ya da gereğinden fazla bakımı sağlanmak) sonraki yaşamımızda belirgin etkilere yol açmaktadır.

Dinamik yönelimli psikoterapi işlevselliğimiz belirgin olarak etkileyen bu durumların tedavisinde etkili bir terapi yöntemidir.