MAKALELER

  • Sağır B. , Binbay T. , Özerdem A. , Alptekin K. : Kavum Vergae ve Şizofreni: 25 Yıl Boyunca Tedavisiz Kalmış Bir Olguda Beyin Görüntüleme Bulguları ve Klinik İzlem, Türk Psikiyatri Dergisi 2015; 26(4): 295-298

  • Sağır B. , Binbay T. : Hep Diken Üstünde Kaygı ve Türkiye, Toplum ve Hekim Dergisi 2017 ; 32(2): 108-112

  • Sağır B. , Akdede B.B. Alptekin K. : Attachment in Schizophrenia: Relationship With Theory of Mind and Social Functionality and Childhood Trauvma (Tez Çalışması, Türk Psikiyatri Yayınlanma Aşaması)