MESLEKİ EĞİTİMLER

  • Türkiye Psikiyatri Derneği Destekleyici Psikoterapi Uygulayıcısı Kuramsal ve Uygulamalı Eğitim (2013-2015)

  • CETAD (Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği) Cinsel Terapi Uygulayıcısı Kuramsal Klinik Uygulama ve Süpervizyon eğitimi (2018-Süpervizyon aşamasında)

  • Psikanalitik Kuramsal Eğitim

  • Türkiye Psikiyatri Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Eğitim